0725 64 51 54

HELHETSCONCEPT

Vi har spetskompetens inom skydd och bedriver inga andra sidouppdrag. Vi siktar på att ha en relativt liten men stark verksamhet. Detta för att kunna kontrollera och säkra kvalitén längs hela vägen för klienternas och personalens skull. För att på så sätt få en stabil och trygg verksamhet för alla.

Vi finns i södra Sverige och har plats för cirka 15 familjer. Arbetsstyrkan består av 14 anställda, bland annat beteendevetare, socionomer och barnpedagog. Samt två konsulter. Med hög personaltäthet och kontinuerliga vidareutbildningar håller vi kvaliteten på hög nivå.

Barnverksamhet

Barnverksamheten är en stor satsning från Fristaden Skyddsjour, med anställda barnpedagoger och stora nyrenoverade ytor. Genom barnverksamheten erbjuds barnen en trygg plats i en pedagogisk miljö som stimulerar till lek och social utveckling.

Vår barnlokal är tillgänglig för barn och föräldrar både under dag- och kvällstid och barnpedagog finns alltid på plats. Besökande förälder ges möjlighet att knyta kontakter diskutera och få stöd i sin föräldraroll.

Barnverksamheten erbjuder bland annat:

° Avlastning för de föräldrar som är i behov av det
° Aktiviteter såsom läxhjälp, kalas och temadagar
° En meningsfull vardag
° Varje barns rättighet att bli sedd och hörd

Referenser

Mina barn kommer sakna er och de andra barnen så mycket! Tack för allt ni gjort för oss!

– Tidigare inneboende

Lejonet är helt magiskt! Att som mamma få tid för sig själv tack vare att ni har barnverksamheten har varit värt så mycket!

– Tidigare inneboende

Jag var orolig för hur lägenheten där vi skulle bo skulle vara,  men både lägenheten och området var jättefint!

– Tidigare inneboende

Ni är alla helt fantastiska! Jag hade aldrig klarat detta utan ert stöd! Jag kommer aldrig glömma er. På riktigt.

– Tidigare inneboende

Kontaktperson

Varje individ/familj som kommer till oss har tillgång till hela vårt arbetsteam. Vid ankomst tilldelas individen/familjen en egen kontaktperson som blir ens närmsta stödperson och informationskälla under placeringstiden.

Kontaktpersonen har fokus på skydd, säkerhet och risker. Samt erbjuder även stöd i form av motiverande, emotionella och
praktiska slag. Våra kontaktepersoner har genomgått särskilt inriktade utbildningar för uppdraget, bland annat intern ”Hot och våld”-utbildning.

Genomförandeplan upprättas utifrån vårdplan/uppdrag på både vuxna och barn. Vi återrapporterar till uppdragsgivaren genom skriftliga månadsrapporter under placeringstiden.

Samtalsstöd

Klienterna erbjuds samtalsstöd beroende på behov.
  • MI-samtal
  • KBT-samtal
  • Traumabehandling
  • Licensierad psykolog med spetskompetens inom trauma/VINR/missbruk/sexualvåld
  • Vi erbjuder enskilda samtal för barn och unga

boendeformer

Vi har olika boendeformer – egna lägenheter och kollektiv.

Våra boenden är inredda med omtanke för att inneboende familjer ska kunna känna sig som hemma och kunna läka tillsammans.

Våra boenden och tillhörande lokaler är centralt belägna och säkrade efter behov. Boendena är självhushåll.

Tillgängliga Språk

Vi tar främst emot placeringar som talar samma språk som personalen, detta för att vi ska kunna göra ett så bra jobb
som möjligt och kunna stötta individen/familjen på bästa sätt.

Exempel på tillgängliga språk är: arabiska, somaliska, dari,
engelska, svenska och franska.

Säkerhetsutbildning för klienter

Under tiden klienten bor hos oss så får hen utbildning i hur hen ska kunna leva säkert och tryggt under och efter
placeringstiden.

Utbildningen berör flera områden, bland annat hur det är att leva med skyddade personuppgifter på sikt, hur man bör
agera med teknik samt vad man bör tänka på inom skola och omsorg osv.

husdjur

Vi vet hur viktigt det är för många att få med sig sina husdjur och därför välkomnar vi sällskapsdjur till oss. Klienten ansvarar själv för sina husdjur under placeringstiden. Vi har även allergivänliga bostäder.

Säkra transporter

Vid ny placering ingår hämtning oavsett plats i landet. Detta för att säkerheten ska kunna garanteras från start, genom att varje hämtning säkerhetsplaneras. Vi är ett av få boenden i Sverige som erbjuder säkra och ospårbara transporter.

Vid särskilt hög hotbild genomförs transporter av vår säkerhetspersonal. Vi scannar fordon och packning efter spårsändare.

Säkerhet som grund

För oss är säkerhet av yttersta vikt och prioriteras därefter. Ingen i arbetsteamet använder sitt riktiga namn eller
utåt sett är synlig med var hen jobbar. Detta ger oss en säkrare verksamhet och tryggare klienter.

kontaktmannaskap

Oavsett om de inneboende bor kvar på samma ort som boendet eller om de flyttar till en annan plats så erbjuder vi kontaktmannaskap för en smidig övergång till ett självständigt liv.

Vi hjälper till med kontakter till skolor och myndigheter samt är nåbara dygnet runt för klienten.

Utbudet ingår i dygnsavgiften

För att det ska vara så smidigt som möjligt för handläggande kommun samt mottagande individ/familj ingår hela vårt utbud i dygnsavgiften.

Vid ny placering ingår

Säker hämtning

Basmat/hygienartiklar

Nalle till barn

Lånetelefon, samt surfplattor och datorer vid behov

Larm/säkerhetspaket erbjuds


Extra kostnad kan förekomma om särskilda insatser önskas,kontaktmannaskap efter utflytt samt vid förstörelse av bostad, detta i samförstånd med handläggare.


Vikten av referenser

Att komma till ett boende som har kompetens och erfarenhet inom området skydd och stöd är oerhört viktigt för de
utsatta individerna/familjerna. Annars kan insatsen vara förgäves.

Referenser säger mycket om ett boende. Ju fler aktuella referenser, desto bättre för att säkra kvalitén, vilket gör att ni handläggare kan känna trygghet i er placering.

Vi samarbetar med många kommuner i Sverige och i vår senaste kvalitetsundersökning rekommenderar samtliga
vårt skyddade boende.

För mer information kring vår verksamhet och kontaktuppgifter till referenser kontakta oss på:

0725 64 51 54
kontakt@fristadenskyddsjour.se