Om oss

Vårt mål

För att bli långvarig och orka hålla i denna branschen krävs ett genuint intresse av att vilja hjälpa och förbättra för utsatta. Det tar år att bygga upp en bra verksamhet och ingen dag är enkel när man arbetar med människor med trauman. Man går ett steg i sänder. Ett steg mot att hitta sin självkänsla igen, ett steg mot att bli en del av samhället istället för isolerad, ett steg mot att bli fri!

Vårt team

Vi är ett stort och starkt team som alla brinner för att stötta och hjälpa de utsatta familjerna som vi dagligen möter. Personalstyrkan består av 14 personer, alla med relevant utbildning; Socionomer, beteendevetare, undersköterskor med inriktning psykiatri, barnpedagog, KBT-coach med flera.

Vi älskar det vi gör

Varje dag, vid varje steg finns vi där och vi älskar det vi gör! Att se en nedtryckt mamma börja le igen, att se en gnista tändas i ett barns ögon, att se en familj knyta starka nya band.

Vi är här för att hjälpa och förändra

Detta är inget jobb för oss, utan en livsstil. Det är tack vare vårt synsätt och engagemang som vi har lyckats hjälpa så många familjer, som vi har lyckats få våra samarbeten med kommuner och få bra referenser.

Vi utför

Trappan- samtal med barn (från 4 år) 

PATRIARK- Hedersrelaterat våld 

SARA- Bedömning risk av framtida partnersvåld 

FREDA- Farlighetsbedömning 

SAM – Riskanalys/åtgärder vid stalking 

MI – Motiverande samtal 

Vi erbjuder inneboende samtal med vår psykolog, terapeut och/eller KBT-coach under sin vistelse i boendet. Deras erfarenhet och spetskompetens är våld i nära relation, traumabehandling samt sexuellt utnyttjande. Samtalen ingår i dygnspriset.

Våra utbildningar

Vi förnyar kontinuerligt vår kunskapsbas genom utbildningar inom vårt område.

Autismspektrum

Strategi tonåringar med adhd 

Lågaffektivt bemötande 

Mäns våld mot kvinnor 

Könsstympning av flickor och kvinnor 

Migration och familj 

Barn i Konflikt 

Lågaffektivt bemötande 

Tvärkulturell krishantering 

Beteendeanalys 

Människohandel med barn och unga 

Hedersrelaterat våld 

Juridisk översiktskurs 

Utvecklingspsykologi 

Socialrätt 

Stärkt barnperspektiv 

GDPR 

Stödpersonsutbildning