Vår vision

Vår vision är att varje barn ska bli sedd och hörd. Att varje mamma ska få hjälp. Att varje skadad familj ska få en chans att läka. Vi erbjuder trygghet och stöd i en miljö alla kan kalla ”hem”. Hemmet ska vara en plats där man känner ro och kärlek. Här får familjerna en möjlighet att läka och att utvecklas för att sedan stå på egna ben.